Ταξιδιωτική Βοήθεια

Η εταιρία μας παρέχει προστασία και κάλυψη ιατροφαρμακευτικών δαπανών και δαπανών νοσηλείας, σε περίπτωση αιφνίδιας ασθένειας ή ατυχήματος. Σημαντικό όφελος της ταξιδιωτικής βοήθειας, είναι η πρόσβαση σε υπηρεσίες βοήθειας, σε παγκόσμιο επίπεδο. 

Υπηρεσίες Ταξιδιωτικής Βοήθειας

Διαθεσιμότητα 24/7

 • Κράτηση αεροπορικών και ακτοπλοϊκών εισιτηρίων
 • Κρατήσεις ξενοδοχείων
 • Ρυθμίσεις μεταφορών
 • Διερεύνηση και διευθέτηση αξιώσεων
 • Γραφειοκρατικές διαδικασίες
 • Εύρεση χαμένων αποσκευών και εγγράφων
 • Μεταφορές χρημάτων
 • Μετρητά εκ των προτέρων
 • Προγραμματισμός επιστροφής
 • Επαναπατρισμός σώματος
 • Προσαρμοσμένες διατυπώσεις
 • Επικοινωνία με προξενικές αρχές