Διαχείριση υποθέσεων

Η Athens Assistance έχει τη δική της ολοκληρωμένη διαδικασία διαχείρισης υποθέσεων που διευκολύνει τα προτεινόμενα σχέδια θεραπείας και διαβεβαιώνει ότι η κατάλληλη ιατρική φροντίδα και υπηρεσίες παρέχονται σε άρρωστα ή τραυματισμένα άτομα.

Διαχείριση υποθέσεων Athens Assistance

Ο σχεδιασμός και ο συντονισμός των κατάλληλων υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης για την επίτευξη του στόχου της ιατρικής αποκατάστασης μπορεί να περιλαμβάνει:

  • Αξιολόγηση της κατάστασης
  • Ιατρική μεταφορά ή εκκένωση
  • Είσοδος σε προτεινόμενη εγκατάσταση
  • Παρακολούθηση προόδου της θεραπείας
  • Ιατρικές εκθέσεις και γνωματεύσεις πραγματογνωμοσύνης κ.λπ.