Έλεγχος Κόστους

Η αύξηση του κόστους υγειονομικής περίθαλψης είναι ένα από τα μεγαλύτερα ζητήματα που αντιμετωπίζουν σήμερα οι ασφαλιστικοί και ιατρικοί οργανισμοί. Η κακή διαχείριση, οι μεγάλες αξιώσεις μπορεί γρήγορα να βγουν εκτός ελέγχου. Η Athens Assistance εξελίσσεται συνεχώς για να διασφαλίζει ότι οι διεθνείς και εγχώριοι πελάτες μας έχουν ένα πλήρες σύνολο λύσεων για την αντιμετώπιση αυτών των εμποδίων σύμφωνα πάντα με τις τρεις καθολικές αρχές της υγειονομικής περίθαλψης: Πρόσβαση, Ποιότητα και Κόστος.
Αναγνωρίζουμε ότι οι ισχυρές σχέσεις παρόχων ιατρών είναι απαραίτητες για τη συνεχή παροχή αποτελεσματικού περιορισμού του κόστους και για το λόγο αυτό αναλύουμε προσεκτικά τους ισχυρισμούς για να εντοπίσουμε κάθε ευκαιρία μείωσης των δαπανών υγειονομικής περίθαλψης, χωρίς να διακινδυνεύσουμε τη θεραπεία του ασθενούς ή τη συνεργασία με τον πάροχο. Αυτή η ανάλυση μπορεί να δημιουργήσει ευκαιρίες επαναδιαπραγμάτευσης χρεώσεων και εντοπισμού τυχόν διπλών ή περιττών κωδικών παρέχοντας στους πελάτες μας εξαιρετικές υπηρεσίες και σχέδια σημαντικής εξοικονόμησης κόστους με τις παρακάτω βασικές στρατηγικές:

Προσαρμοσμένες ανάγκες

εφαρμόζουμε με κάθε πελάτη μια προσαρμοσμένη στις ανάγκες του στρατηγική περιορισμού του κόστους, με στόχο τη συνεχή βελτίωση των υπηρεσιών μας και την οικονομική ισορροπία για όλα τα σχετικά μέρη.

  • Έλεγχος κόστους μέσω συμβάσεων παρόχων υγειονομικής περίθαλψης
  • Μέγιστη ποιότητα υγειονομικής περίθαλψης
  • Εξάλειψη των περιττών ιατρικών χρεώσεων
  • Ανάλυση δεδομένων και κόστους
  • Έρευνα απάτης και κατάχρησης
  • Έλεγχος σε πραγματικό χρόνο
  • Διαχείριση κόστους προέγκρισης

Τέλος, εφαρμόζουμε με κάθε πελάτη μια προσαρμοσμένη στις ανάγκες του στρατηγική περιορισμού κόστους, με στόχο τη συνεχή βελτίωση των υπηρεσιών μας και την οικονομική ισορροπία για όλα τα σχετικά μέρη.