Διεθνές Δίκτυο

Η Athens Assistance είναι το μόνο μέλος του Διεθνούς Ομίλου Βοηθείας (International Assistance Group) στην Ελλάδα, τον οποίο Όμιλο ανεξάρτητων εταιρειών απαρτίζουν 65  μέλη από όλο τον κόσμο, που ειδικεύονται στην παροχή πλήρους φάσματος υψηλής ποιότητας ιατρικής και ταξιδιωτικής βοήθειας. Με δομή κοινόχρηστης γνώσης και πολυεθνικών επιχειρησιακών κέντρων, συνδυάζουν την δύναμη κορυφαίων εταιρειών στις αγορές τους με ένα εκτεταμένο δίκτυο από ανταποκριτές και προμηθευτές που κατέχουν βαθειά γνώση του τόπου τους, σε περισσότερες από 200 χώρες σε όλο τον κόσμο.

Το International Assistance Group έχει καθορίσει κριτήρια και προδιαγραφές ποιότητας με επιχειρησιακά πρωτόκολλα και διαδικασίες. Οικονομική σταθερότητα, συνδυασμένη διαπραγματευτική δύναμη, προσφορά υπηρεσιών δικαιολογημένου και συμφέροντος κόστους, κοινοί ανταποκριτές, συνυπολογισμός όγκου περιστατικών και επιπλέον ανταλλαγή εμπειριών, έχουν σαν αποτέλεσμα συνεχή βελτίωση των προτύπων υπηρεσιών, ανάπτυξη προϊόντων και ικανοποίηση του πελάτη.